Beste ING Nederland, een tijdje terug hebben wij met een groep vrienden een informatiebijeenkomst over Standing Rock bezocht. Daar spraken mensen die zelf de situatie in North Dakota hebben bekeken, en ons vertelden over het vreedzame protest van de Standing Rock Sioux Tribe tegen de aanleg van de zwaar omstreden DAPL-pijpleiding – waar ING een van de grootste financiers van is (248 miljoen dollar aan Nederlands spaargeld(!)).

Wij verklaren ons solidair met de mensen bij Standing Rock en willen met dit persoonlijke bericht onze grote zorg uitspreken – en uitleggen waarom:

Ten eerste hebben dergelijke pijpleidingen een extreem slechte track record als het aankomt op lekkages. Tegenstanders zeggen over deze lekkages dat het niet gaat om ‘if’, maar om ‘when’. De statistieken geven ze 100% gelijk – alle Amerikaanse pijpleidingen veroorzaken grootschalige lekkages:

https://en.wikipedia.org/…/List_of_pipeline_accidents_in_th…

Lekkages rond het reservaat bedreigen een natuurgebied (restant oorspronkelijke prairie, met laatste bizonkuddes), de enige drinkwatervoorraden van de inwoners en het hele ecosysteem van de Missouri – de grootste zijrivier van de Mississippi. Deze mensen, ‘water protectors’, staan aan alle kanten in hun recht om deze ernstige milieurisico’s te willen voorkomen. Ze zijn volkomen vreedzaam, maar krijgen te maken met excessief politiegeweld, dat in de afgelopen weken steeds extremere vormen aanneemt – waarvan de beelden de hele wereld bereiken.

Afgelopen week zijn er weer honderden gewonden afgevoerd, waarvan sommige, door het gebruik van rubberkogels en explosieven, zeer ernstig. Hier een artikel dat gisteren in The Guardian verscheen, met een indringend verslag van de vader van Sophia Wilansky, een meisje van 21 voor wie amputatie van de linkerarm dreigt na direct getroffen te zijn door een politiegranaat:

https://www.theguardian.com/…/standing-rock-dakota-access-p…

Zondagnacht heeft de politie 300 mensen verwond door opzettelijk gebruik te maken van de lage temperaturen (5 graden onder nul) om grootschalig waterkanonnen in te zetten:

https://news.vice.com/…/police-hit-standing-rock-protestors…

Buitengewoon zorgwekkend detail is dat de politie gericht met rubberkogels schiet op filmende journalisten en op leiders van de Standing Rock Sioux, waarbij ook bejaarde mensen worden getarget. Meerdere mensen zijn door rubberkogels in hun hoofd getroffen, andere verwondingen laten zien dat mensen in hun rug worden geschoten (dus tijdens het vluchten). Er circuleren buitengewoon nare beelden van ernstige verwondingen, die we besloten hebben niet in dit bericht toe te voegen. Wel enkele belangrijke verslagen:

Een vrouw met gedeeltelijke blindheid na in het gezicht geschoten te zijn door een rubberkogel – overzicht (in tekst) van andere verwondingen:

http://bsnorrell.blogspot.nl/…/standing-rock-water-protecto…

Gericht neerschieten van interviewende journalisten:

http://usuncut.com/resistance/journalist-shot-standing-rock/
Bespreking van de grote risico’s door politie – met mogelijk dodelijke gevolgen, in dit programma van The Young Turks:

https://www.youtube.com/watch?v=TBaJgQ4enWU

We kunnen daarbij ook het verleden niet negeren, deze mensen, de oorspronkelijke inwoners van Noord-Amerika, hebben een genocide meegemaakt en zijn al meerdere keren met geweld van hun grondgebied verdreven. De reservaten die ze nu nog mogen beheren (een fractie van het oorspronkelijke gebied) moeten met het grootst mogelijke respect behandeld worden – zie dit zeer indrukwekkende betoog van Lawrence O’Donnell, van MSNBC:

http://indiancountrytodaymedianetwork.com/…/nation-was-foun…

Tegelijk zijn deze mensen een inspiratie, voor ons, en voor de hele wereld. Hun vreedzame protest, en tegelijk hun grote zorg en verantwoordelijkheid voor de ecosystemen waar ze in leven. ‘The world’s first environmentalists.’ Wij zouden allemaal zulk verantwoordelijkheidsbesef moeten tonen.

Onze persoonlijke zorg gaat dieper over wat ten grondslag ligt aan dit conflict: de Dakota Access Pipeline, afgekort als DAPL. Deze pijpleiding moet de Bakken Schalievelden ontsluiten voor transport naar de Golf van Mexico.

Wij zijn daar zeer op tegen, om een drietal redenen:

1. De directe bron van de olie voor de DAPL-pijpleiding is schalie-olie. In North Dakota vindt op zeer grote schaal fracking plaats om deze olie te winnen. Zeer schadelijk voor het lokale milieu, maar daarnaast ook extreem slecht voor het mondiale klimaat. De CO2-intensiteit van deze olie is (door de energie-intensieve winning) ’s werelds hoogste. Daarnaast vindt bij deze schalie-olievelden grootschalige affakkeling van methaan plaats (omdat opslag van het bij de fracking meekomende gas economisch niet rendabel zou zijn – een extreme energieverspilling ter waarde van een half miljoen huishoudens per dag). Al met al zijn de Bakken-velden een van de meest klimaatverwoestende van de wereld, met de hoogste broeikasgasuitstoot per eenheid energie. De schaal van verspilling en destructie is het beste zichtbaar in nachtelijke satellietbeelden van Noord-Amerika - waar dit dunbevolkte gebied (door grootschalige affakkeling) evenveel lichtvervuiling creëert als een miljoenenmetropool:

https://www.ceres.org/industry-init…/…/gas-flares-from-space

De DAPL-pijpleiding ontsluit de Bakken-velden, en stimuleert daarmee verdere schaalvergroting van fracking & flaring.

2. De DAPL-pijpleiding kan in de toekomst gebruikt worden om ook Canadese teerzandolie naar de Golf van Mexico te transporteren. Deze teerzandolie is zo mogelijk nog klimaatverwoestender dan schalie-olie. Ook hier volstaan foto's bijna om de schaal van destructie te laten zien:

http://climatesoscanada.org/…/german-research-institute-pu…/

http://www.nytimes.com/…/oil-sand-industry-in-canada-tied-t…

3. De wereld moet sowieso stoppen met fossiele brandstoffen. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en nog onder de doelen van Parijs te blijven (1,5 graden!) moeten de meest CO2-intensieve fossiele brandstoffen (zoals schalie-olie en teerzand) het eerst worden afgestoten. Miljardenverslindende infrastructuur die juist deze fossiele brandstoffen een langdurige toekomst wil geven, valt anno 2016 simpelweg niet meer te verantwoorden.

Onze oproep:

Wij waren zeer geschokt om te vernemen dat ING een van de grootste directe investeerders in het DAPL-pijpleidingproject is.

Wij zijn zeer verheugd dat andere investeerders, zoals de grootste bank van Noorwegen, zich inmiddels op ethische gronden uit het DAPL-project hebben teruggetrokken:

http://www.thelocal.no/…/norways-top-bank-drops-assets-in-d…

Onze oproep mag duidelijk zijn. We leven in bijzondere tijden, waarin we collectief belangrijke keuzes te maken hebben. Deze tijden vragen om leiderschap en om verantwoordelijkheidsbesef. We moeten inzetten op een duurzame toekomst – doorgaan met investeren in zwaar vervuilende fossiele brandstoffen kan simpelweg niet meer, in het belang van ons allemaal. Wij verwijzen nog een keer naar jullie eigen officiële richtlijnen ten aanzien van de bescherming van mensenrechten:

https://www.ing.com/…/Duurzaamh…/Mensenrechtenverklaring.htm

Jullie schrijven het volgende:

"Conflict, instabiliteit, ontheemding, discriminatie, klimaatverandering – de wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van menselijke ontwikkeling en mensenrechten. Deze kwesties roepen op tot wereldwijde inspanningen om een echt duurzame en welvarende toekomst te garanderen voor iedereen."

"Overheden hebben de plicht om burgers te beschermen tegen schending van de mensenrechten. Maar ook bedrijven krijgen steeds meer oog voor hun morele, juridische en commerciële verantwoordelijkheden."

Zijn bovenstaande woorden loze PR-frames, of hebben ze ook echt betekenis? Dit is de kans om het bewijs te leveren:

Wij vragen ING om al het bovenstaande, samen met vele anderen, om de investering van 248 miljoen dollar in dit zwaar vervuilende project DIRECT terug te trekken. Langer wachten -op nieuwe golven van politiegeweld tegen vredelievende demonstranten(!)- is onethisch en kan niet meer.

- Maarten, Yael, Rolf.

#StandWithStandingRock #NoDAPL – Divest ING! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f6c/1/16/2764.png<3

Originele post:

https://www.facebook.com/rolf.schuttenhelm/posts/1196076603780662