GESCHIEDENIS PROJECTEN

De Verhalenboot, het eerste project van de stichting, speelde zich af op de Nieuwe Maas. In de zomer van 1997 voer een daartoe gecharterd schip vijf maal uit met aan boord een veertigtal kinderen, begeleiding en een verteller. Alle vijf keer was er een bekende verteller met een andere etnische achtergrond aan boord. Alle keren waren de vaarten uitverkocht en de vraag naar meer was overduidelijk. Helaas is dit project mede mogelijk gemaakt door eigen financiële bijdrage van de organisatoren en de vertellers deden hun werk om niet. Een unieke gebeurtenis, voor herhaling vatbaar als de financiën beschikbaar zijn.

Samen met mensen uit het sociaal culturele werk ontwikkelde Stichting Verhalenboot het project Hoezo Crimineel. Een project waarbij kinderen uit benedenbouw van het voorgezet onderwijs een bepaalde tijd besteden aan het begrip criminaliteit, afhankelijk van de mogelijkheden van de betreffende school. Er wordt door de kinderen zelf ontdekt hoe het nu zit met normen en waarden. Middelen die gebruikt worden komen o.a. uit de wereld van drama, acrobatiek, muziek, er wordt onderling door de kinderen gediscussieerd.
Er wordt samengewerkt met bureau slachtofferhulp, de politie en justitie, reclassering en bureau Halt.
Het project werd bekroond met twee landelijk erkende prijzen. Een van het ministerie van Justitie en een vanuit het onderwijs, uitgereikt aan een school die elk jaar dit project uitvoert. Van dit project is een lespakket samengesteld.
 In 2001 ontwikkelde en realiseerde de stichting het project Kids over de Brug. Een project waar theater in al haar aspecten werd beleefd door een grote groep kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Gedurende een periode van drie maanden zijn iets meer dan honderd kinderen uit drie verschillende stukjes van Rotterdam Zuid drie maanden lang bezig geweest om hun gedachten, wensen of dromen om te zetten in een podium presentatie van ongeveer 10 minuten. Hierbij werden ze geassisteerd en begeleid door professionele mensen uit de theaterwereld die de specifieke instructie hadden gekregen dat er gewerkt moest worden vanuit het idee van de kinderen. Zij mochten hun eigen verhaal vertellen.
Na deze voorbereiding zijn de kinderen gedurende een gedeelte van een weekend met elkaar het theater ingegaan. Ze hebben daar en toen aan elkaar hun verhaal verteld, door gedurende dat weekend drie maal hun act op het podium te presenteren. Hierbij werden ze weer bijgestaan en begeleid door professionele mensen en waar nodig ondersteund door professionele apparatuur.
Niet alleen de kinderen waren verrukt en straalden aan alle kanten, maar ook de begeleiders waren verbaasd over de professionele opzet, de voortvarende aanpak en het boeiende resultaat. Het project gaf de kinderen en de begeleiders niet alleen inzicht in alle aspecten van het theater, ze keken en luisterden ook naar verhalen van leeftijdsgenoten uit ander woonomgevingen en het was zodoende een leerzame en gezellige interculturele happening van de eerste orde. Ze gingen als dikke maatjes de deur uit na de voorstelling van zaterdagavond. Ze hebben gespeeld voor een volle zaal en voelden zich op de grote finale, na twee keer hun act gedaan te hebben, op het podium als een vis in het water.
 Er is intensief meegewerkt aan het oogproject in Hoogvliet, een uniek project, opgezet door een moeder die van alles mis zag gaan in haar woonomgeving. De stichting heeft hier veel advies gegeven en geholpen bij een grote podiumpresentatie over veiligheid in de straat door de kinderen uit de buurt. Daarnaast verzorgde de stichting een aantal vertelvoorstellingen gedurende het project.
 Stichting Verhalenboot heeft samen met de landelijke vereniging voor professionele artiesten, het ABC, in 2004 om een jubileum feest georganiseerd. Het lukte de stichting om dit feest binnen de grenzen van Rotterdam te laten gebeuren, namelijk op het Eiland van Brienenoord met de opzet om dit een vervolg te laten krijgen binnen de grenzen van de stad.
In een weekend werd door een groot aantal artiesten gemusiceerd, gefeest, gegeten, geslapen, opgetreden, ervaringen uitgewisseld, een uniek project afgerond rond Jeroen Bosch en samenwerkingsafspraken gemaakt. Er is een serieuze poging gedaan om de Rotterdamse professionele artiesten hierbij te betrekken. Helaas is deze poging slechts gedeeltelijk geslaagd. Alleen herhaling van deze activiteit zal ertoe kunnen lijden dat de Rotterdamse professionele artiest zich zal gaan mengen met zijn landelijke collega's. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd bij de allochtone artiesten.
Ondanks het tegenvallen van deze opzet werd verder door alle deelnemers dit weekend als bijzonder inspirerend ervaren, mede door de unieke plek die het eiland van Brienenoord is, een eiland van rust midden in één van de grootste havens van de wereld.
Dit feest was bijzonder geslaagd en de stichting was er bijzonder trots op de gastheer te mogen zijn van dit bonte gezelschap professionele artiesten.
In 2004 en 2005 heeft de stichting gewerkt aan een theaterproject in samenwerking met het Rotterdams Centrum voor Theater. Het project had als resultaat een theatervoorstelling met het thema "Idealen". De voorstelling was gebaseerd op improvisatie en werd gespeeld door 4 mannen in de leeftijd vanaf 50 jaar. De jongste is 50 en de oudste is 67 jaar.
"Idealen" ging over de vraag "Hoe zit het nu met de idealen van vroeger". Hierbij werden natuurlijk de persoonlijke idealen van de spelers behandeld met daarbij de vraag; "is het mogelijk om volgens je idealen te leven". De spelers hebben binnen het kader van deze productie een zoektocht met elkaar gehad over hun idealen van vroeger, hoe het nu zit en vooral ook hoe het met morgen moet. Een spannend en leerzaam proces. Niet alleen het onderzoek naar de eigen beleving is interessant, maar vooral de omzetting naar theatrale uiting was bijzonder leerzaam en gaf verdieping op alle niveaus. De voorstelling gaf impressies weer van de worstelingen en de keuzes van de spelers om wel of niet volgens hun idealen te leven. Tekst, beweging en beeld wisselden elkaar af in deze voorstelling.
Het idee is ontstaan om dit concept te gaan gebruiken binnen een interculturele zetting, door mannen of vrouwen bij elkaar te zetten uit verschillende culturen en deze mensen te vragen hetzelfde te gaan doen.
Er worden regelmatig cursussen theater voor kids gegeven en trainingen en workshops zoals clownerie. De doelgroep voor deze workshops, trainingen en cursussen zijn divers, van kinderen tot en met ouderen, artiesten particulieren en bedrijven.
Op het vlak van de regie draagt de stichting ook haar steentje bij. Momenteel wordt er geregisseerd aan de cabaretvoorstelling Mist van A. Vuyk. Daarnaast zijn er plannen voor grote en kleine regies met verschillende groepen.
Nico de Verhalenman werkt momenteel aan de opzet van een intensive workshop voor een zeer beperkte groep over hoe als verteller om te gaan met verhalen.
 Een uniek en belangrijk project waar stichting Verhalenboot mee bezig houdt, is de ontwikkeling van Heijplaat, een nieuw te ontwikkelen woonkern binnen de grenzen van Rotterdam.
In samenwerking met diverse partijen, wil de stichting zich inzetten voor Heijplaat en zich hard maken voor de ontwikkeling van een actief en prettig creatief klimaat als het gaat om kunst en cultuur binnen de samenleving van nu en morgen binnen dit unieke gebied. Niet alle neuzen staan wat dat betreft dezelfde kant op, waardoor veel tijd en energie verdaan wordt aan onnodige verwarring, ambtelijk rompslomp en misverstanden.
Hiervoor wil de stichting de 'Verhalenboot' realiseren met een ligplaats in de Heijsehaven. Het schip moet hiervoor aangeschaft worden en verbouwd tot accommodatie vanwaaruit veel activiteiten gegenereerd kunnen worden.
Als aanloop naar de realisatie van dit idee is er een pand beschikbaar gesteld door Woonbron, waar onder andere Nico de Verhalenman, Stichting Verhalenboot en het Artiesten Belangen Centrum hun plek gevonden hebben. Dit pand heeft de potentie om de ideeën in een afgeslankte vorm tot uitvoer te brengen. Het pand zal voor de tijd dat het nog staat de basis zijn van waaruit verschillende activiteiten plaats zullen vinden.
Zo zal er altijd een tentoonstelling zijn.
Als eerste is er een permanente tentoonstelling over de Noord Amerikaanse Indianen. Deze kleine tentoonstelling wordt bijzonder interessant als u vragen stelt. Nico de Verhalenman, die uw gastheer zal zijn in de meeste gevallen, is namelijk gespecialiseerd in verhalen uit die cultuur. De tentoonstelling bestaat dus uit een combinatie van beelden en verhalen.
Tevens worden er in het pand huiskamervoorstellingen gegeven, voorstellingen tussen de schuifdeuren. De ambiance is uniek. Het nadeel voor het publiek is dat men niet kan verdwijnen in de anonimiteit van de theaterbezoekers. Het unieke is het directe contact tussen de artiest en het publiek.
Er worden vertelvoorstellingen, cabaretvoorstellingen en theatervoorstellingen gegeven. Ook worden andere activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, voorlezen uit eigen werk, gedichtenavonden, discussies, thema-avonden, workshops, cursussen en trainingen.
De plek moet ook een functie krijgen voor de mensen die met de ontwikkeling van Heijplaat bezig zijn. Het is de bedoeling dat daar die mensen elkaar kunnen ontmoeten in een informele sfeer onder het genot van een hapje en een drankje.
Het pand is ook de thuisbasis van ABC-internationaal. Dit betekent dat de plek bij veel nationale en internationale artiesten bekend is, mede door het feit dat stichting Verhalenboot ism Nico de Verhalenman en ABC-internationaal festivals gaat organiseren in Heijplaat.
In 2006 start het bekende festival Via del Mondo op Heijplaat. Hiervoor werkt stichting Verhalenboot samen met Mundial Productions uit Tilburg.
Meerdere partijen in Heijplaat zijn benaderd om hierin hun medewerking te verlenen.
Er zijn veel ideeën om kunst en cultuur een plek te geven in Heijplaat. Bijvoorbeeld om de muziekkoepel regelmatig te gaan gebruiken tijdens het zomerseizoen, een artiestenmarkt/ ruilbeurs te houden in één van de RDM hallen, theatervoorstellingen te maken met verschillende doelgroepen.en ga zo maar door.
Stichting Verhalenboot wil zich profileren door deze activiteiten in Heijplaat en misschien op die manier het bestaansrecht creëren voor hun eigen schuit in de Heijsehaven. Alle activiteiten die nu in het pand plaatsvinden krijgen dan daarvoor een geschikte ruimte.Geld is en blijft hierin het grote probleem.
Voor verder informatie zie www.heijplaat.com
Als geen andere weten de mensen van Stichting Verhalenboot wat het is om na het doen van je voorstelling achter het stuur te moeten om nog eens kilometers te gaan vreten. Ook kennen ze de praktische problemen als er enkele dagen achter elkaar op een plaats ver van huis gespeeld moet worden. Als je geluk hebt kan je ergens terecht bij vrienden of kennissen op de bank of op een luchtbed in het rommelkamertje om de nacht door te brengen. Of je moet lekker een hotel zoeken. Helaas is dat vaak verre van ideaal en meestal is het is een dure grap.
Stichting Verhalenboot heeft speciaal als je met deze problemen geconfronteerd wordt in de buurt van Rotterdam een oplossing gevonden.
Voor artiesten die in de buurt van Rotterdam willen blijven slapen, is er een B&B, gerund door mensen van het ABC. De accommodatie is verre van vijf sterren, maar biedt een comfortabel bed in een eigen één- of twee persoons kamer, in een gulle en gastvrije omgeving met de mogelijkheid om nog eens lekker te kunnen eten ook. Natuurlijk is er een douche en een toilet en warm en koud stromend water. De gastheer is zelf artiest, dus hij snapt de behoeftes van de artiesten als geen ander. 's Zomers kan lekker in de ruime, rustige tuin in het zonnetje ontbeten worden.
Natuurlijk wordt er een vergoeding gevraagd voor de onkosten, maar voor die prijs hoef je het absoluut niet te laten.
Helaas zijn de panden gesloopt, dus dit kunnen wij niet meer bieden.
voor contact klik hier