Den Haag 2012

Verhaal en fotoimpressie 2012:

een dag na de verkiezingen werd er een statement gemaakt door verschillende organisaties die begaan zijn met wat er met de inheemse volken gebeurt op de wereld. De organisatie die hiertoe het initiatief genomen heeft is het NCIV, Netherlands Centre for Indigenous People klik hier Leo van Vlist van de NCIV organiseerde deze dag voor de derde keer. 

foto boven De delegatie die ging praten met de ambassadeur voor de mensenrechten. Bijzonder was de aanwezigheid van een paar van de dertien Earth Mothers (google eens voor de gein en vindt e.e.a. in de wereld literatuur over de 13 Original Clan Mothers klik hier, een impressie van wat je je moet voorstellen bij the 13 Original Clan Mothers klik hier)

voor de bijeenkomst op het ministerie werd er op Het Plein in Den Haag een ceremonie gehouden om de bespreking te zegenen en kracht bij te zetten. Er werd hier een Cirkelceremonie gehouden. De ceremonie had als doel de vertegenwoordigers van de diverse organisaties meer met elkaar te verbinden en zegen te vragen voor de boodschap.

Met muziek en gebed werd de circel voorbereid voor de ceremonie.

en langzaam maar zeker vormde zich een grote circel van aanwezigen en belangstellenden rond de ceremoniele circel.

natuurlijk moeten alle mensen betrokken worden bij de ceremonie. Daarom worden er kruiden aangestoken in een pot

alles wordt met uiterste zorgvuldigheid, grote concentratie en veel eerbied gedaan.

daarna werd de pot de circel rondgedragen om op die manier de rook zijn werk te laten doen.

onder grote belangstelling worden nu de omstanders betrokken bij de circel. De rook van de kruiden heeft een zuiverende werking. Ik weet dat de Native American rook gebruiken van sage en sweet grass als zuiveringsmiddel van de atmosfeer en het roken van de pijp heeft als doel om de goden erbij te betrekken, de ijle rook wordt gezien als communicatiemiddel met de goden.

u ziet hier dat zorgvuldig iedereen betrokken wordt

en dat het weldegelijk over roken gaat. 

Na een algemene ronde wordt de hele kring, individu voor individu, gereinigd met water en rook om betrokken te worden bij het hele verhaal. Met deze ronde werd iedereen zijn/haar aura zeg maar gecleaned om op die manier meer open te staan en betrokkenheid te voelen voor wat er zou gaan gebeuren.

 

te beginnen natuurlijk bij de Earth Mothers

om vervolgens de hele kring rond te gaan. Heel de ceremonie werd begeleid door het ritme dat werd voortgebracht door het slaan op de door de mensen meegebrachte drums.

en het was een spectaculair gebeuren daar op dat Plein in Den Haag. Een verstild moment in een wereld van voortsnellende nieuwsmensen, politiek Den Haag net na de verkiezingen is absoluut niet rustig en heeft geen tijd om stil te staan bij zaken die al langer spelen dan de twee jaar of iets meer van de volgende regeringstermijn

hier werd rustig de tijd genomen om iedereen erbij te betrekken!

Daarna werden de afgevaardigden van elke organisatie die betrokken was bij deze manifestatie uitgenodigd iets in te brengen in de circel. Dat iets bestond uit een schaal waarin enkele voorwerpen lagen die te maken hadden met de wens die de betreffende persoon had/heeft voor de groep die door die persoon werd vertegenwoordigd.

Wederom de eerste beurt voor de Earth Mothers hier onder begeleiding van ondersteuners en tolken.

ook hier werd weer uitgebreid te tijd genomen en ieder kon zijn ding doen. De mensen werden opgeroepen door de man in de circel die de ene keer met een lied en de andere keer met een mantra de mensen uitnodigde om hun bijdrage in te brengen in de circel.

ieder deel dat op zijn/haar eigen manier en ook hier was weer opvallen hoeveel oog en eerbied men had voor elkaars details

en langzaam

maar zeker

werd de de circel

onder ieders belangstelling, rond

en had iedereen zijn/haar ding ingebracht dit alles onder constante begeleiding van trommels en fluit

en veel belangstelling van fotograven, al dan niet professioneel.

toen iedereen zijn schaal op de circel had geplaatst, werd het tijd voor de volgende ronde. Iedereen die iets ingebracht had op de circel kreeg een zg talking stick

en werd uitgenodigd weer plaats te nemen bij de circel

l

Daarna ging de microfoon rond om iedereen in de circel in de gelegenheid te stellen zijn/haar wens of gebed hardop uit te spreken zodat iedereen het kon horen en het in zich kon opnemen.

Natuurlijk weer te beginnen bij de Earth Mothers

ook hier weer eerst de reiniging met rook

en met grote belangstelling en concentratie werd geduldig geluisterd naar elke spreker.

niet alleen in de circel, maar ook in de circel daar om heen werden de wensen gedeeld

en woorden gingen samen met gebed

en meditatie

en het geheel had weinig met de gehaastheid en de oppervlakkigheid van onze huidige samenleving De ceremonie heeft dik anderhalf uur geduurd.

na afloop natuurlijk de gebruikelijke groepsfoto's

en hier was dus echt sprake van een groep

verbonden door een gemeenschappelijk doel

één geworden door de circelceremonie

mensen van alle rangen en standen en gezinten, waarvan een gedeelte zich in een na de ceremonie zeer ontspannen sfeer

opmaakte om naar het ministerie te gaan om daar een ontmoeting te hebben met de ambassadeur voor de mensenrechten

het was een niet alledaagse optocht, maar het doel was duidelijk, de mensen voelden zich gesteund en gesterkt door de zojuist gehouden ceremonie en de boodschap kon helder worden overgedragen.

zelfs de ambassadeur had geen oog voor de klok en het gesprek wat volgens afspraak tot 12.00 uur zou duren, liep zeker een half uur uit.

Daarna ging iedereen weer zijn eigen weg, de één met de auto, de andere met de trein en weer een ander ging nog wat eten met een deelgenoot. Maar één ding staat als een paal boven water, voor de deelnemers is daar iets heel speciaals gebeurd en wij danken alle deelnemers en belangstellenden en iedereen die de moeite heeft genomen zijn af haar steentje bij te dragen aan het welslagen van deze manifestatie en het helder maken van de boodschap die wij deze dag aan de ambassadeur wilden meegeven.