Rotterdam nu

Er is veel te vertellen over Rotterdam, maar wat voor Nico voorop staat in de waardering voor zijn geboortestad, is de veranderende stad in een veranderende wereld, iets wat buiten de positie als wereld havenstad, Rotterdam wel tot een echte wereldstad maakt. Je hoeft Rotterdam niet uit om de wereld te zien. De wereld komt wel naar Rotterdam.

Rotterdam is modern o.a. door zijn architectuur, bevolkingssamenstelling, kust en cultuur en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling als gezellige stad, een stad om te shoppen en te stappen, restaurantjes en terrassen afgaan op een mooie zomerdag……musea bezoeken of lekker recreëren in één van de grote parken die Rotterdam rijk is.

Het is een stad van ondernemers die in staat zijn van de grond af aan iets op te bouwen en het is een stad die uitdagingen niet uit de weg gaat en nu op zoek is naar de duurzame wereld, er worden doelen gesteld op dat gebied en er wordt aangepakt.

Daarom is het ook een zoekende stad, een stad die nooit af is. Dat is niet altijd even makkelijk want grootscheepse reorganisaties binnen het stedelijk ambtenarenapparaat en bestuursvorm met deelgemeentes en gebiedscommissies maken het plannen maken binnen stedelijke projecten voor participanten en stakeholders, niet makkelijker. In een tijd dat politiek een loopbaan is in plaats van een roeping om volk en vaderland te dienen, zien we in steden als Rotterdam ambitieuse bestuurders die zich op allerlei gebied willen profieren gebruik maken van veel e uitgekiende PR om de stad te promoten. Hierdoor is het wel eens moeilijk om de waarheid achter een facade van mooie beelden te ontdekken. Rotterdam is erg goed geworden in het wegcijferen van lastige zaken en het monddood maken van bewonerscollectieven die zich inzetten voor hun buurt en niets ophebben met opgeblazen verhalen. Ze wonen immers niet in Den Haag? Erg lastig in een dynamische stad waar bijvoorbeeld de herstructurering van het stadshavengebied een grote uitdaging is die een lange termijn visie vergt en continuïteit in betrokkenheid van de stakeholders, investeerders en bewoners. Maar het meer betrekken van bewoners bij dit soort ontwikkelingen gaat niet altijd even soepel en netjes. Op papier is alles goed geregeld maar het vormen van een participatiemaatschappij in de toekomst is nog een geweldige uitdaging. Op dit moment wonen er 174 verschllende culturen in de stad en er ligt nog wel wat werk om dat allemaal op één lijn te krijgen. Daarnaast, of misschien wel juist daarom laat de stad op dit moment zien dat het een imagoprobleem heeft door het logo van de stad opnieuw ter discussie te stellen.

Wie de geschiedenis van de stad een beetje kent, zal om al die drukte glimlachten, want hij of zij zal weten dat Rotterdam niet voor niets 010 is, waarmee de plaats op de ranglijst van innovatieve steden duidelijk aangegeven wordt, niet alleen nu, maar ook vroeger.

Rotterdam is een stad geworden waar gewerkt en geleerd wordt naast wonen en recreëren. Een toenemende stroom toeristen weet daarover mee te praten en ook wordt Rotterdam steeds aantrekkelijker voor internationale studenten blijkt uit de cijfers.