LEZINGEN INDIANEN

"Wij stammen niet af van de apen, jullie misschien, maar wij absoluut niet." zeggen de indianen tegen de blanke wetenschappers. Als je het aan de indianen vraagt waar ze vandaan komen, dan krijg je ook geheid als antwoord: dan moet je naar onze verhalen luisteren!

Door zijn kennis van de verhalen van en over de Indianen en het ongebreideld spitten in boeken, praten met mensen en vele malen reizen die kant op, zoeken naar waar gewoontes vandaan komen en hoe normen en waarden zijn ontstaan, is Nico in staat geweest stukken van de puzzel in elkaar te leggen. Als hij met indianen spreekt over de grote vraag hoe het vroeger nu eigenlijk zat, mag hij deelnemen aan de discussie zonder dat hij als vreemde bekeken wordt. Indianen hebben nooit hun geschiedenis opgeschreven en het enige waar we vanuit kunnen gaan zijn de verhalen voor zover die zijn doorverteld en niet zijn vergeten of verloren zijn geraakt in afgelopen eeuwen.

Sinds februari 2011 is hij opgenomen in een familie op Pine Ridge en mag hij zichzelf lid noemen van de eens zo machtige Oglala Sioux Nation.

Inhoud Lezingen

Tijdens een lezing neemt Nico zijn luisteraar in vogelvlucht mee door de geschiedenis. Verder staat hij stil bij de genocide van de afgelopen eeuwen, ( van geschatte 60.000.000 indianen toen Columbus ging dromen van zijn reis, waren er in begin van de vorige eeuw nog 850.000 over) maar ook bij de revival van de moderne indiaan, de hardst groeiende natie ter wereld. Hij kan praten over de Mayavoorspellingen over 2012 en andere profetiën zoals de hereniging van de Condor en de Eagle. Hij vertelt u over een volk waar hij del van uit maakt! Hij kan u vertellen over de rituelen en hun geloof, over de familiebanden en de betrokkenheid bij de natuur en moeder aarde. Natuurlijk doet Nico dat met zijn droge Rotterdamse humor die hij moeiteloos vermengd met het gevoel voor humor van de Native American. Gegarandeerd dat hij u een stuk wijzer maakt en alles op zijn plek zet voor u.

In de lezing kunnen verschillende aspecten aan bod komen en eruit gelicht worden. Er kan een verhaal verteld worden over de geschiedenis van de Indianen, de genocide, de reservaten politiek, het verloren gaan van een cultuur, de huidige opstanden en verzet tegen een tweede koloniale overheersing, het verschil tussen het pre Columbiaans tijdperk en nu, waarom hebben de Indianen de strijd tegen de blanken verloren, hoe komst het dat zij het christendom omarmd hebben enz.

Het is zijn geen lezingen zonder eindconclusie. In onze wereld van vandaag, waar de term duurzaam overal te pas en te onpas wordt gebruikt, hebben bv. de First Nation People hun verantwoordelijkheid als hoeder van moeder aarde opgepakt en komen nu sterk op voor de kinderen en voor de kinderen van onze kinderen en geven daarmee aan dat hun tijd nog moet komen.

Mogelijkheden zijn: een lezing van een uur, een les op de basisschool, een college op een Hoge School, een reeks thema dagdelen, workshops enz. Neem contact op om de mogelijkheden te bekijken.