laatste update spetember 2017                    foto boven: pand Ampenanstraat, mijn voormalige werkplaats.

Heijplaat was een hotspot in de ontwikkelingen rond de nieuwe invulling van de Stadshavens in Rotterdam. Door de schaalvergroting van de afgelopen halve eeuw, zijn de havenactiviteiten steeds meer naar het westen verplaatst, waardoor de havensbekkens in de stad er tegenwoordig verlaten bij liggen.
Het dorp Heijplaat ligt aan de zuidoever van de Maas tussen de Eemhaven en de Waalhaven. Heijplaat en de RDM hebben er, nadat de scheepbouw was verdwenen, decenia lang een beetje verloren bij gelegen totdat de Rotterdamse stadsontwikkelaars er ideeën mee kregen. klik hier.

In 2004 streek ik neer op Heijplaat, uitgedaagd door partijen die de herstructurering van het gebied gingen uitvoeren. Men zocht "Havenlingen" en pioniers. Ik ben me sinds dien intensief gaan bezighouden met de perikelen rond de herstructurering van dit dorp. klik hier

Ik was lang voorzitter van de bewonersvereniging Heijplaat, totdat de gemeente Rotterdam er voor koos de financiele ondersteuning van de bewonersverenigingen structureel te veranderen. Dit maakte het werk van de vereniging binnen de herstructurering van Heijplaat onmogelijk. O.a. door mijn werk in de vereniging ben ik met een aantal andere bewoners in het dorp expert geworden op het gebied van duurzaam ontwikkelen en integraal denken. Hierdoor kan ik volwaardig gesprekspartner zijn voor managers van Havenbedrijf, woningbouwcorporatie, ambtenaren en bestuurders van gemeente Rotterdam en deelgemeente Charlois.
Ik ben niet voor niets verhalenverteller. Als geen ander heb ik leren luisterenen. Omdat ik in de loop der jaren zo'n beetje de enige ben die van meet af aan bij de herstructurering betrokken is, kan ik door dossierkennis de zaken goed op een rij houden en oude afspraken onder aandacht brengen. Managers van willekeurig welke organisatie hebben over het algemeen lak aan oude afspraken. Ze willen allemaal naar de toekomst kijken, maar vergeten maar al te vaak de geleerde lessen uit het verleden.
Ik heb daarmee geleerd dat de duurzame ontwikkeling van onze wereld niet alleen een zoektocht is, maar ook een strijd. De zoektocht heeft te maken met het feit dat duurzaam denken en ontwikkelen geen exacte wetenschap is, het is iets dat we met z'n allen moeten leren. De strijd heeft te maken met de onwil bij de professionals die voortvloeit uit de onwetendheid en de daarmee gepaard gaande onwil en incompetentie om de gewenste ontwikkeling vorm te geven. In plaats van het proberen de problematiek te begrijpen en van daaruit te benaderen, kiest het gros van de grote ontwikkelingspartijen ervoor om net te doen of de neus bloedt en weinig rekening houden met ooit gemaakte afspraken en gestelde doelen. Een lastig verhaal voor bewoners die wel investeren in het gebied.

Dit alles maakt Heijplaat wel tot een bijzonder interessant gebied. Het is net een open lucht museum waar cultureel erfgoed met de status beschermd stadsgezicht en de conomie van de moderne tijd elkaar ontmoeten. Alles wat op de wereld in het groot gebeurt, gebeurt op Heijplaat in het klein. Bijzonder leerzaam voor iemand die er oog voor heeft en een grote valkuil voor mensen die beroepsmatig iets met de ontwikkeling van het gebied te maken hebben.

Op dit moment ou het makkelijkst voor mij zijn om me terug te trekken uit het hele verhaal. De visie die er toen was, is nu ver te zoeken. Heijplaat had in de hele energietransitie koploper kunnen zijn met de bewoners in the lead. Het is echter andes gelopen door lakse houding van diverse profesiionele partijen in het hele verhaal. Ik kies er echter voor om het verhaal te documenteren en vast te leggen zodat iemand er nog iets van kan leren. Ik heb gezorgd dat zaken veilg gesteld zijn die daarvoor noodzakelijk zijn. Daarom is ook www.heijplaat.com online, een veelbezochte site die gaat over de strijd die geleverd moet worden, waarin de bewoners als een niet invloedrijke club het moeten opnemen tegen de zakelijke belangen van het Havenbedrijf Rotterdam die Heijplaat het liefst helemaal ziet verdwijnen, de stad Rotterdam die het allemaal goed vindt als het op papier maar klopt en woningbouwcorporatie Woonbron die absoluut nooit een lange termijn visie heeft gehad, iets wat bij een duurzame ontwikkeling wel nodig is.

De spanning van het gebied in verandering laat mij niet los. Het blijkt onmogelijk om met zoveel geleerdheid als er op Heijplaat losgelaten is, iets concreets van de grond te krijgen. Welk plan er ook voorgelegd wordt, het lijkt wel of iedereen er zijn of haar plasje overheen moet doen, waardoor het een soort van doodgepraat en -geredeneed wordt. Toch blijf ik vasthouden en geloven dat het beter kan en ik weet zeker dat het beter moet om nog toekomstperspectief te hebben voor onze kleinkinderen. Heijplaat had een kantelpunt kunnen worden in de duurzame ontwikkeling van onze wereld. Dat binnen deze bezigheid het verhalen vertellen van pas komt  is een ding dat zeker is.

klik hier. voor een filmpje over de ontwikkeling van Heijplaat door de ogen van een student. Het filmpje is gemaakt in mei 2012. Hier wordt Heijplaat neergezet als een patient waar verschillende doctoren op los worden gelaten.

Vraag om een stadwandeling of een lezing door Nico de Verhalenman. Dat is een goede en leuke manier om het complete verhaal te horen over de transitie van een havengebied met daarin een woonkern. De ontwikkelaars hebben altijd de neiging om alles rooskleuriger af te schilderen dan dat het is, dat verkoopt beter. Ik ga voor het verhaal zoals het is.