INDIANEN

Er zijn bibliotheken vol geschreven over de cultuur van Amerikaanse Indianen. Er is veel informatie te vinden op internet, maar desondanks dat is het niet eenvoudig om een totaal beeld te krijgen van wat er in Indianenland werkelijk aan de hand is. Met dit stuk van deze website biedt Nico de Verhalenman een degelijke opstap voor een reis door de wereld van het Rode Volk.

Om te beginnen: Het fenomeen Indianen zoals wij dat in Europa kennen, berust eigenlijk op een groot misverstand. Niemand kan dat beter uitleggen dan Louis CK. klik hier .

Indianen worden gezien als spirituele mensen. Ze zijn bron van inspiratie en hoop voor velen. Anderen hebben er niets mee en kennen de hollywood-indianen van films en iedereen kent de dream catcher, de dromenvanger. De dramatische realiteit is dat het beeld over Amerikaanse Indiaan  over het algemeen voor het merendeel berust op misverstanden, dromen of gebrek aan informatie.

De oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika noemden de wereld waarop zij leven Turtle Island, zij leven op de rug van de Grote Schildpad. Zij leven al duizenden jaren in the land of the free and the home of the brave en hebben er een schat aan verhalen over, maar ze mogen niet delen in de Amerikaanse Droom, wat die dan ook moge zijn. De Amerikaanse Indianen zijn op een grove manier door toedoen van een enorme invasiemacht uit Europa die sinds 1492 hun dierbare Turtle Island plundert, afgesneden geraakt van de kennis van weleer.

Veel Amerikaanse Indianen hadden bewondering voor de verworvenheden van de mensen die toen over de oceaan kwamen met grote schepen uit verre en onbekende oorden. De vreemdelingen hadden in hun ogen veel kennis. De ontgoocheling was groot toen de nieuwkomers helemaal niets wilden horen  over hun kennis die ze gul wilden delen. Er gebeurde heel iets anders: daar waar blanke belangen gediend waren, werden Amerikaanse Indianen verdreven of vermoord, tot op de dag van vandaag.

De meeste indianen uit die dagen hebben niet eens een blanke gezien. Bekend zijn de vele moordpartijen met als slot act de slachting bij Wounded Knee in 1890. Een paar jaar daarvoor in 1886 was ook het felle verzet in het zuiden tegen de blanke veroveraars gestopt toen de grote Geronimo zich over gaf. De grote Indianen oorlogen kwamen daarmee ten einde. Naar alle waarschijnlijkheid (precieze tellingen zijn nooit gemaakt) zijn tegen de 60 miljoen indianen vermoord of gestorven door de komst van de blanke mens.  

Een nieuwe ontwikkeling is dat Amerikaanse Indianen denken en geloven dat hun tijd weer gaat komen. Ze zien nu dat de huidige wereld waarin wij leven ten onder zal gaan in chaos, oorlog en grote rampen. Amerikaanse Indianen hebben in de afgelopen eeuwen geleerd om te overleven in chaos, oorlog en rampen want het is ondanks alles op dit moment de hardst groeiende natie ter wereld.

In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam er weerstand tegen de onderdrukking. Amerikaanse Indianen werden zich langzaam weer bewust van identiteit en claimden hun recht. De American Indian Movement manifesteerde zich in Wounded Knee en kwam in het nieuws door een serieus gewapend conflict tussen Amerikaanse Indianen en de gevestigde orde. Amerikaanse Indianen wilden gehoord worden. Het gevolg was dat voor het eerst sinds lange tijd een Amerikaanse Indiaan, in dit geval Russel Means,  zich mocht uitspreken voor het Amerikaans Congres.klik hier

 Ze komen nu op voor de gezondheid van moeder aarde waarop wij allemaal leven. Zij komen in opstand  tegen de ongebreidelde kortzichtige hebberigheid van gezichtsloze maatschappijen die niets en niemand ontziend grote schade aanrichten. Zij komen in opstand tegen de nieuwe kolonisatie van het land van inheemse volken en vernieling daarvan. Het verzet in verbeten maar geweldloos! Klik eens op Idle no More en Sacred Stone Camp,  Waterprotectors en er zal een wereld open gaan. Zij wijzen de hele mensheid op de verstoring van de balans die zo belangrijk is voor alle leven op Moeder Aarde..  

Tekenend artikel over de situatie van de Amerikaanse Indiaan van nu uit oktober 2012 naar aanleiding van het overlijden van Russel Means, klik hier