Een algemeen overzicht van de indiaanse aarde astrologie. 

 

De westerse astrologie werkt van buiten naar binnen: door een studie te maken van de planeten de sterren en andere hemellichamen wil men weten wat er zich in onze binnenwereld afspeelt. Hoe onze micro kosmo genetische blauwdruk gevormd wordt.

 

De indiaanse aarde astrologie werkt van binnen naar buiten: de geboorte totemdieren en de andere totems vertellen ons het een en ander over onze binnenwereld waardoor we ook kunnen begrijpen waarom wij ons op die en die specifieke manier in de buitenwereld manifesteren.

 

Als wij als mens geboren worden komen we op een bepaalde plaats het aardse levenswiel binnen. Deze plaats wordt beheerst door een dier, het geboorte totemdier. Het geboorte totemdier is je begeleider, leraar en gids en zal je tijdens je leven op je aardse levensweg vergezellen.

 

De totem is meer dan een geometrisch symbool en moet je zien als een hulpmiddel, een leermiddel, een stuk gereedschap, die je kunt gebruiken bij het vinden van de juiste weg in het doolhof van het aardse bestaan. Een totem is een symbolisch zintuiglijk hupmiddel waarmee je tot een beter begrip  van de niet stoffelijke wereld kan komen. In een totem werd de spirituele eigenschappen en kwaliteiten van een dier (en plant of mineraal) tot uitdrukking gebracht. Wat de geboorte totemdieren ons te leren hebben wordt in het navolgende overzicht weergegeven.